Panasonic (102)

 • EAN: 0637913199097
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 12V 7,2Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 151 x 64,5 x 94 mm
98,40
 • EAN: 0645760300924
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 6V 4,5Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 70mm x 48mm x 108mm
56,58
 • EAN: 0645760931005
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 12V 3.4Ah
 • Typ: VRLA-AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 134 x 67 x 60 mm
123,00
 • EAN: 0637913216763
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 12V 7,2Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesięcy
 • Wymiary: 151 x 64,5 x 94 mm / konektor 4,8mm
104,55
 • EAN: 0645760221243
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 6V 12Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 151 x 50 x 94 mm
116,85
 • EAN: 0645760619514
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 6V / 1,3Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 97 x 24 x 55mm
59,04
 • EAN: 0645760496597
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 6V 3,4Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 134mm x 34mm x 66mm / konektor 4,8mm
73,80
 • EAN: 0645760087696
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 6V 7,2Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 151 x 34 x 94 mm / konektor 4,8mm
88,56
 • EAN: 0637913027123
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 12V 1,3Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 97 x 47 x 50 mm
99,63
 • EAN: 0645760197944
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 12V 12Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 151 x 98 x 94 mm
199,26
 • EAN: 0645760673851
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 12V 17Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 181 x 76 x 167 mm
327,18
 • EAN: 0645760362618
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 12V 24Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 165 x 125 x 175 mm
430,50
 • EAN: 0645760323176
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 12V 28Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 165 x 125 x 175 mm
461,25
 • EAN: 0645760656403
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 12V 2,2Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 177 x 34 x 60 mm
103,32
 • EAN: 0645760789439
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 12V 120Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 406 x 172 x 210 mm
1537,50
 • EAN: 0645760793481
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 12V 42Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 197 x 165 x 175 mm
671,58
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 12V 100Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 407 x 173 x 210 mm
 • Uwagi: Oryginał
1298,88
 • EAN: 0645760189123
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 12V 3.4Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 151 x 34 x 94 mm / konektor 6,3mm
129,15
 • EAN: 4016138163377
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 12V 65Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 350 x 165 x 175 mm
996,30
 • EAN: 0645760314402
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 6V 135W / 10min
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 151 x 34 x 94 mm konektor 6,3mm
123,00