Panasonic (151)

 • EAN: 0637913199097
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 12V 7,2Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 151 x 64,5 x 94 mm Konektor 6,3 mm
96,00
 • EAN: 0645760300924
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 6V 4,5Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 70mm x 48mm x 108mm
52,00
 • EAN: 0645760931005
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 12V 3.4Ah
 • Typ: VRLA-AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 134 x 67 x 60 mm
120,00
 • EAN: 0637913216763
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 12V 7,2Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesięcy
 • Wymiary: 151 x 64,5 x 94 mm / konektor 4,8mm
98,00
 • EAN: 0645760221243
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 6V 12Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 151 x 50 x 94 mm
98,00
 • EAN: 0645760619514
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 6V / 1,3Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 97 x 24 x 55mm
59,00
 • EAN: 0645760496597
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 6V 3,4Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 134mm x 34mm x 66mm / konektor 4,8mm
72,00
 • EAN: 0645760087696
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 6V 7,2Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 151 x 34 x 94 mm / konektor 4,8mm
84,00
 • EAN: 0637913027123
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 12V 1,3Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 97 x 47 x 50 mm
92,00
 • EAN: 0645760197944
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 12V 12Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 151 x 98 x 94 mm
164,00
 • EAN: 0645760673851
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 12V 17Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 181 x 76 x 167 mm
295,00
 • EAN: 0645760362618
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 12V 24Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 165 x 125 x 175 mm
380,00
 • EAN: 0645760323176
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 12V 28Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 165 x 125 x 175 mm
420,00
 • EAN: 0645760656403
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 12V 2,2Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 177 x 34 x 60 mm
98,00
 • EAN: 0645760789439
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 12V 120Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 406 x 172 x 210 mm
1537,50
 • EAN: 0645760793481
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 12V 42Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 197 x 165 x 175 mm
615,00
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 12V 100Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 407 x 173 x 210 mm
 • Uwagi: Oryginał
1180,80
 • EAN: 0645760189123
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 12V 3.4Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 151 x 34 x 94 mm / konektor 6,3mm
118,08
 • EAN: 4016138163377
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 12V 65Ah
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 350 x 165 x 175 mm
885,60
 • EAN: 0645760314402
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 6V 135W / 10min
 • Typ: VRLA - AGM
 • Gwarancja: 24 miesiące
 • Wymiary: 151 x 34 x 94 mm konektor 6,3mm
118,08