DYSON (28)

 • EAN: 4894128098140
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 22,2V / 2000mAh / 44,4Wh
 • Typ: Li-Ion
 • Gwarancja: 12 miesięcy
 • Wymiary: 120.20mm x 75.30mm x 66.70mm
179,58
 • EAN: 4894128098133
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 22,2V / 2000mAh / 44,4Wh
 • Typ: Li-Ion
 • Gwarancja: 12 miesięcy
 • Wymiary: 140,3mm x 74,6mm x 30mm
199,26
 • EAN: 0645760704999
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 22.2V / 1500mAh / 33.3Wh
 • Typ: Li-ion
 • Gwarancja: 12 miesięcy
 • Wymiary: 120,50mm x 74,93mm x 67,00mm
199,26
 • EAN: 0645760469874
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 22.2V / 2500mAh / 55.5Wh
 • Typ: Li-Ion
 • Gwarancja: 12 miesięcy
 • Wymiary: 140,3mm x 74,6mm x 30mm
228,78
 • EAN: 0645760312149
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 22.2V / 2500mAh / 55.5Wh
 • Typ: Li-Ion
 • Gwarancja: 12 miesięcy
 • Wymiary: 73.0mm x 117.0mm x 65.0mm
147,60
 • EAN: 4894128098584
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 22,2V / 1500mAh
 • Typ: Li-Ion
 • Gwarancja: 12 miesięcy
 • Wymiary: 120.00mm x 75.24mm x 87.55mm
179,58
 • EAN: 4894128107446
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 22,2V / 2500mAh
 • Typ: Li-Ion
 • Gwarancja: 12 miesięcy
 • Wymiary: 120.00mm x 75.24mm x 87.55mm
199,26
 • EAN: 4894128107453
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 22,8V / 1500mAh
 • Typ: Li-Ion
 • Gwarancja: 12 miesięcy
 • Wymiary: 120.44mm x 75.80mm x 87.00mm
191,88
 • EAN: 4894128107460
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 22,8V / 2500mAh
 • Typ: Li-Ion
 • Gwarancja: 12 miesięcy
 • Wymiary: 120.00mm x 75.24mm x 87.55mm
211,56
 • EAN: 4894128114109
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 21,6V / 1500mAh
 • Typ: Li-Ion
 • Gwarancja: 12 miesięcy
 • Wymiary: 128,50mm x 76,20mm x 91,74mm
174,66
 • EAN: 0645760806013
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 21,6V / 2500mAh
 • Typ: Li-Ion
 • Gwarancja: 12 miesięcy
 • Wymiary: 128,50mm x 76,20mm x 91,74mm
236,16
 • EAN: 4894128063551
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 14,4V / 1500mAh
 • Typ: Li-Ion
 • Gwarancja: 12 miesięcy
 • Wymiary: 120,2mm x 75,3mm x 66,7mm
191,88
 • EAN: 4894128063551
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 14,4V / 1500mAh
 • Typ: Li-Ion
 • Gwarancja: 12 miesięcy
 • Wymiary: 120,2mm x 75,3mm x 66,7mm
191,88
 • EAN: 4051363290214
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 21,6V / 1500mAh
 • Typ: LI-ion
 • Gwarancja: 12 miesięcy
 • Wymiary: 72mm x 137mm x 27mm
147,60
 • EAN: 4051363290214
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 21,6V / 1500mAh
 • Typ: LI-ion
 • Gwarancja: 12 miesięcy
 • Wymiary: 72mm x 137mm x 27mm
147,60
 • EAN: 0645760704999
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 22.2V / 1500mAh / 33.3Wh
 • Typ: Li-ion
 • Gwarancja: 12 miesięcy
 • Wymiary: 120,50mm x 74,93mm x 67,00mm
199,26
 • EAN: 4894128098133
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 22,2V / 2000mAh / 44,4Wh
 • Typ: Li-Ion
 • Gwarancja: 12 miesięcy
 • Wymiary: 140,3mm x 74,6mm x 30mm
199,26
 • EAN: 4894128098133
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 22,2V / 2000mAh / 44,4Wh
 • Typ: Li-Ion
 • Gwarancja: 12 miesięcy
 • Wymiary: 140,3mm x 74,6mm x 30mm
199,26
 • EAN: 4894128098140
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 22,2V / 2000mAh / 44,4Wh
 • Typ: Li-Ion
 • Gwarancja: 12 miesięcy
 • Wymiary: 73.0mm x 117.0mm x 65.0mm
179,58
 • EAN: 0645760704999
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 22.2V / 1500mAh / 33.3Wh
 • Typ: Li-ion
 • Gwarancja: 12 miesięcy
 • Wymiary: 120,50mm x 74,93mm x 67,00mm
199,26