3,6V (212)

 • EAN: 0645760727530
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 3.6V / 7.7 Ah
 • Typ: Li-SOCl2
 • Rozmiar: UM2, R14, C
 • Kod / Symbol: LS26500-P2
88,56
 • EAN: 0637913669958
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 3.6V / 2600mAh
 • Typ: Li-SOCl2
 • Rozmiar: AA, R6
 • Kod / Symbol: LS14500-P10
110,70
 • EAN: 0637913996511
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 3.6V / 1200mAh
 • Typ: Li-SOCl2
 • Rozmiar: 1/2 AA, ½AA, 1/2R6
 • Kod / Symbol: LS14250
10,90
 • EAN: 0637913845857
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 3.6V / 2600mAh
 • Typ: Li-SOCl2
 • Rozmiar: AA, R6
 • Kod / Symbol: LS14500
13,00
 • EAN: 0637913340123
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 3.6V / 7.7 Ah
 • Typ: Li-SOCl2
 • Rozmiar: UM2, R14, C
 • Kod / Symbol: LS26500
46,00
 • EAN: 0637913905353
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 3.6V / 1200mAh
 • Typ: Li-SOCl2
 • Rozmiar: 1/2 AA, ½AA, 1/2R6
 • Uwagi: wyprowadzenia osiowe, druty, axial leads, Axial Pins
13,53
 • EAN: 0637913500053
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 3.6V / 2600mAh
 • Typ: Li-SOCl2
 • Rozmiar: AA, R6
 • Uwagi: wyprowadzenia osiowe, druty, axial leads, Axial Pins
14,00
 • EAN: 0637913092152
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 3.6V / 5.8 Ah
 • Typ: Li-SOCl2
 • Rozmiar: UM2, R14, C
 • Kod / Symbol: LSH14
52,00
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 3.6V / 7.7 Ah
 • Typ: Li-SOCl2
 • Rozmiar: UM2, R14, C
 • Uwagi: wyprowadzenia osiowe, druty, axial leads, Axial Pins
49,20
 • EAN: 0637913561931
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 3.6V / 13.0 Ah
 • Typ: Li-SOCl2
 • Rozmiar: UM1, R20, D
 • Kod / Symbol: LSH20
62,00
 • EAN: 0637913026997
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 3,6V / 17000mAh
 • Typ: Li-SOCL2
 • Rozmiar: UM1, R20, D
 • Uwagi: Bateria z oryginalną wtyczką
51,66
 • EAN: 0637913280795
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 3.6V / 1200mAh
 • Typ: Li-SOCl2
 • Rozmiar: 1/2 AA, ½AA, 1/2R6
 • Kod / Symbol: LS14250-P10
104,55
 • EAN: 0637913042201
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 3.6V / 13.0 Ah
 • Typ: Li-SOCl2
 • Rozmiar: UM1, R20, D
 • Uwagi: blachy
68,00
 • EAN: 0637913507830
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 3.6V / 1200mAh
 • Typ: Li-SOCl2
 • Rozmiar: 1/2 AA, ½AA, 1/2R6
 • Kod / Symbol: LS14250-P5
54,37
 • EAN: 0637913668609
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 3.6V / 2600mAh
 • Typ: Li-SOCl2
 • Rozmiar: AA, R6
 • Kod / Symbol: LS14500-P5
56,09
 • EAN: 0637913042225
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 3.6V / 3.6 Ah
 • Typ: Li-SOCl2
 • Rozmiar: A
 • Wymiary: 17,1 x 50,6 mm
17,96
 • EAN: 0645760634180
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 3.6V / 13.0 Ah
 • Typ: Li-SOCl2
 • Rozmiar: UM1, R20, D
 • Kod / Symbol: LSH20-P2
118,08
 • EAN: 0645760388427
 • Napięcie(V)/Poj(mAh): 3.6V / 5.8 Ah
 • Typ: Li-SOCl2
 • Rozmiar: UM2, R14, C
 • Kod / Symbol: LSH14CNR
56,00